В този курс ще научиш много за взаимодействието на бизнеса с администрацията. Ако имаш своя фирма, със сигурност ти се е налагало да се сблъскваш с данъчните и осигурителни власти. Курсът ще ти бъде полезен и ако искаш да научиш повече за участието на твоята фирма в обществени поръчки.

В началото ще ви разкажем за това, какви данъци дължи вашата фирма, а също и за задълженията ви като самоосигуряващо се лице. След като разгледаме темата за данъците, ще обърнем внимание и на процедурата по възлагане на обществен поръчка. Ще научите как да участвате в такава и какво се случва, когато спечелите или пък неправомерно загубите такава.

За курса

Съдържание на курса
Данъчно облагане на бизнеса – корпоративен данък, данък дивидент и други 00:10:00
ДДС, данъчен кредит и данъчни облекчения 00:10:00
Ревизия и ревизионен акт. Обжалване. 00:10:00
Задължително съставяне и публикуване на годишен финансов отчет 00:10:00
Осигуровки на самоосигуряващи се лица 00:10:00
Възстановяване и прихващане на надвнесени данъчни и осигурителни плащания 00:10:00
Общо за обществените поръчки 00:10:00
Участие в процедура по възлагане на обществена поръчка 00:10:00
Възлагане на обществена поръчка 00:10:00
Обжалване на процедура по обществена поръчка 00:10:00
Край на курса 00:00:00

Ревюта

N.A

0
0 оценки
  • 5 звезди0
  • 4 звезди0
  • 3 звезди0
  • 2 звезди0
  • 1 звезди0

Все още няма ревюта.

pravatami.bg